COLORAÇÃO FIX COLOR

OXIDANTE 10 VOL FIX COLOR

detalhes

OXIDANTE 20 VOL FIX COLOR

detalhes

OXIDANTE 30 VOL FIX COLOR

detalhes

OXIDANTE 40 VOL FIX COLOR

detalhes

LANÇAMENTO 5/15 HOT CHOCOLATE

detalhes

LANÇAMENTO 7/8 COLD COFFEE

detalhes

LANÇAMENTO 12/12 ABSOLUT PLATINUM

detalhes

TIN FIX COLOR 1 PRETO

detalhes

TIN FIX COLOR 3 CASTANHO ESCURO

detalhes

TIN FIX COLOR 4 CASTANHO MEDIO

detalhes

TIN FIX COLOR 5 CASTANHO CLARO

detalhes

TIN FIX COLOR 6 LOURO ESCURO

detalhes

TIN FIX COLOR 7 LOURO MEDIO

detalhes

TIN FIX COLOR 8 LOURO CLARO

detalhes

TIN FIX COLOR 9 LOURO MUITO CLARO

detalhes

TIN FIX COLOR 10 LOURO CLARISSIMO

detalhes

TIN FIX COLOR 4/56 CAST. ACAJU VERMELHO

detalhes

TIN FIX COLOR 4/72 AÇAI

detalhes

TIN FIX COLOR 5/1 CAST. CL. ACINZENTADO

detalhes

TIN FIX COLOR 5/20 CAST.CL.VIOLETA INTEN.

detalhes

TIN FIX COLOR 5/3 CAST. CLARO DOURADO

detalhes

TIN FIX COLOR 5/35 CAST. CL.DOUR.ACAJU

detalhes

TIN FIX COLOR 5/5 CAST. CLARO ACAJU

detalhes

TIN FIX COLOR 5/56 CAST.CL.ACAJU VERM.

detalhes

TIN FIX COLOR 5/7 MARROM ESCURO

detalhes

TIN FIX COLOR 6/1 LOURO ESC. ACINZENTADO

detalhes

TIN FIX COLOR 6/13 LOURO ESC. BEGE ACZ.

detalhes

TIN FIX COLOR 6/3 LOURO ESC. DOURADO

detalhes

TIN FIX COLOR 6/34 LOURO ESC. DOUR. ACOB.

detalhes

TIN FIX COLOR 6/35 LOURO ESC. DOUR. ACAJU

detalhes

TIN FIX COLOR 6/4 LOURO ESC. ACOBREADO

detalhes

TIN FIX COLOR 6/41 LOURO ESC. ACOB. ACZ.

detalhes

TIN FIX COLOR 6/66 LOURO ESC. VERM. PROF.

detalhes

TIN FIX COLOR 6/7 MARROM MADEIRA

detalhes

TIN FIX COLOR 7/1 LOURO MEDIO ACINZ.

detalhes

TIN FIX COLOR 7/13 LOURO MEDIO BEGE ACZ.

detalhes

TIN FIX COLOR 7/14 LOURO MED. CINZA ACOB.

detalhes

TIN FIX COLOR 7/3 LOURO MEDIO DOURADO

detalhes

TIN FIX COLOR 7/31 LOURO MEDIO BEGE

detalhes

TIN FIX COLOR 7/35 LOURO MEDIO AVELA

detalhes